CPS Parenting System™

Stosownie do koncepcji przyjemności funkcjonalnej znanego psychologa Karla Bühlera, dzieci doznają przyjemności poprzez zabawę. W winfun® zobowiązujemy się do rozwijania zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawki te łączą funkcje zabawy i innowacji i zachęcają do nauki poprzez zabawę.

winfun® ma nadzieję stać się liderem zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nasze produkty są przeznaczone do różnych etapów rozwoju dziecka i zachęcają do interakcji między rodzicem i dzieckiem. Dodatkowo kompletna gama naszych produktów stymuluje wyobraźnię, kreatywność oraz ciekawość dziecka i pomaga mu w polepszeniu umiejętności poznawczych ucząc się poprzez zabawę.

C (cognitive) oznacza rozwój poznawczy , jest to budowa poprzez proces obejmujący rozwiązywanie problemów, kreatywność i ciekawość, od etapu dzieciństwa poprzez dojrzewanie aż do dorosłości.

P (physical) oznacza rozwój fizyczny , jest to proces, który rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa do późnego dojrzewania, skupiając się na umiejętnościach dużej i małej motoryki oraz sensorycznych.

S (social) oznacza rozwój społeczny , jest to proces, w którym dziecko uczy się komunikować z osobami w swoim otoczeniu. Obejmuje on komunikację, emocje i wyrażanie siebie u dziecka.

CPS Parenting System™

Istnieje wiele różnych definicji okresów w rozwoju dziecka, gdyż każdy z nich miże być różnie postrzegany, jeśli chodzi o jego początek i koniec. Podzieliliśmy okresy rozwoju związanego z wiekiem na 4 etapy:

Naszym celem jest pomóc rodzicom w zrozumieniu co się dzieje w mózgu i ciele dziecka na każdym etapie, mając nadzieję, że będą mogli oni udzielić niezbędnego wsparcia, zachęty i struktur, by umożliwić dziecku możliwie płynny i udany rozwój na każdym etapie, opierając się na unikalnym zestawie cech i zainteresowań każdego dziecka.

Produkty są zaprojektowane na bazie naszego konceptu kluczowych umiejętności CPS (poznawczych, fizycznych i społecznych) i zawierają szczegółowy opis jak kierować zakresem różnych umiejętności, w tym wiedzy, kreatywności i zabawy.